Nyheder

COVID-19

I forlængelse af regeringens skærpede foranstaltninger for at mindske spredningen af COVID-19 frabeder vi os besøg på kontoret, al henvendelse bedes s…

Generalforsamling udskudt!

På grund af nuværende situation og regeringens lovanbefalinger her under Corona-krisen er årets generalforsamling udskudt. Lovkravet om samlinger på m…

Gasoliekedelprojekt

For at fremtidssikre varmeforsyningen til forbrugerne i Rødding er vi i gang med hos etablerer ny nød- og spidslast varmeanlæg. Der har derfor været h…

Almennyttigt boligbyggeri

Der arbejdes i øjeblikket med jordopfyldning til nyt Almennyttigt Boligbyggeri i Vestergade. Der skal bygges 33 boliger på pladsen. Det betyder, ved f…

Byggemodning - Rybnersvej

Byggemodning – gl. slagterigrund:   Der har i løbet af efteråret 2018 været stor aktivitet på den gamle slagterigrund på Gl. Hygumvej. Området er blev…

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.

Fjernvarmetemperatur

Fjernvarmetemperaturer: Nogle forbrugere har oplevet at fjernvarmens fremløbstemperatur som vises på energimåleren (øjebliksværdier) ikke svarer til d…