Nyheder

Gasoliekedelprojekt

For at fremtidssikre varmeforsyningen til forbrugerne i Rødding er vi i gang med hos etablerer ny nød- og spidslast varmeanlæg. Der har derfor været h…

Almennyttigt boligbyggeri

Der arbejdes i øjeblikket med jordopfyldning til nyt Almennyttigt Boligbyggeri i Vestergade. Der skal bygges 33 boliger på pladsen. Det betyder, ved f…

COVID-19

I forlængelse af regeringens skærpede foranstaltninger for at mindske spredningen af COVID-19 frabeder vi os besøg på kontoret, al henvendelse bedes s…