Gasoliekedelprojekt

8. maj 2020

For at fremtidssikre varmeforsyningen til forbrugerne i Rødding er vi i gang med hos etablerer ny nød- og spidslast varmeanlæg. Der har derfor været høj aktivitet på Fjernvarmeværket i denne uge. Vi har modtaget et kedelanlæg på 10 MW, der er den optimale investering, da anlægget forventes kun at give varme i alt ca. 2-3 uger om året. Det er til erstatning for den gamle kedler på Bakkevej, hvor den ældste er fra 1976.

Anlæggene på Bakkevej er nedslidte, udtjente og lever ikke på til nutidens miljøkrav. 

Anlægget på¨Vestermarksvej forventes at være testet og frigivet til drift efter sommerferien - august 2020.

//