Almennyttigt boligbyggeri

5. maj 2020

Der arbejdes i øjeblikket med jordopfyldning til nyt Almennyttigt Boligbyggeri i Vestergade. Der skal bygges 33 boliger på pladsen. Det betyder, ved fjernvarmeværket skal i gang med et projekt til formiddag af de 33 boliger. Ligeledes bliver det nødvendigt ved flytte hovedledningen, som forsyner 60-70% af forbrugerne. Byggeriet indebærer terrænforskydninger, hvor de gamle hovedledninger ville komme til at ligge til tvivl, og jordtrykket på dem ville blive stort. 

Forsyningsledningerne til boligerne vil blive etableret i løbet af sommeren 2020, med forventet start i juni. 

Et spændende projekt og godt til byen.

//