Om os

Rødding Fjernvarme er et A.m.b.a. (andelsselskab) og dækker varmebehovet for omkring 1303 forbrugere. Ca. 98% af byen dækkes af fjernvarmen. Varmeprisen ligger i den billige ende i forhold til øvrige værker.

Bestyrelsen består af 4 forbrugervalgte medlemmer, 1 medlem fra Rødding Andelsboligforening samt 1 plads til repræsentant fra kommunen. 

Værket flyttede til nyt domicil i 2013, hvor den nye halmkedel på 8 MW blev taget i brug. I 2020 blev der på denne matrikel installeret en 10 MW gasoliekedel som reservelast. 

De flotte bygninger huser derfor et fuldt automatiseret og moderne produktionsanlæg. Hertil kommer en akkumuleringstank på 1300 m3. Derudover er der installeret en nødgenerator, såfremt El-forsyningen forsvinder. Der er 4 ansatte i dag, som sikrer driften og administrationen.

Varmeforbruget aflæses ved fjernaflæsning via en antenne i skorstenen på den gamle matrikel. Og de installerede ultralydsmålerer omfatter også lækageovervågning.

Ledningsnettet - ca. 70% af nettet - blev i årene 2002 til 2016 udskiftet fra gamle kanaler til moderne præisolerede twinrør. Dermed er det meste af nettet sikret mod brud i mange år frem, og samtidig har det givet væsentlig mindre varmetab i ledningsnettet. Der er anvendt teknikker og rør efter nutidens standard. Der forestår stadig en opgave i udskiftning af gamle præisolerede rør. Det skal udføres i de kommende år. 

Der er store krav omkring udledning af forurenende stoffer i røggasen fra halmkedler og kravene øges i de kommende år. Der skal derfor fokuseres på at imødekomme disse krav inden udgangen af 2030. Samtidig følges udviklingen tæt omkring alternativer til de nuværende kendte varmeproduktions- og tekniske løsningsmuligheder.                          Der er således fokus på forsyningssikkerheden og varmeprisniveauet i Rødding.

I et Jubilæumskrift angives at den første forbrugertilslutning skete i 1927 ved at kølevand fra motorgeneratoranlæg anvendtes til opvarmning af bolig. Derfra er det gradvist blevet til flere tilslutninger. Stiftende generalforsamling for Rødding Varmecentral var i 1959. De sidste 20-25 år har varmedækningen ligget på ca. 98%. Der er hvert år nye tilslutninger til fjernvarmen - i form af nybyggede parcelhuse og andelsboliger.

//