Ændring i antal opkrævninger

21. november 2023

Varsling af ændring i antal opkrævninger på fjernvarme

Rødding Fjernvarmes bestyrelse har besluttet at ændre antallet af opkrævninger fra 6 til 4 rater fra 2024.

Det betyder at opkrævningerne på varme kommer til at følge opkrævningerne på vand og vil få forfald den 1. i flg. måneder:

Februar

Maj

August

November

 

Ændringen er besluttet for at effektivisere vores administration, da der bliver pålagt os stadig flere administrative opgaver fra myndighederne.

 

Beslutningen giver ikke ændringer på den samlede årlige pris for din ejendom, men raterne vil dække 3 måneder i stedet for 2, så beløbet pr. rate vil blive lidt højere.

Budgetter for 2024, årsopgørelse for 2023 og rate 1 for 2024 sendes ud samlet i januar 2024. I budgettet fremgår din samlede årlige pris for 2024 og beløbet pr. rate.

 

Som hidtil er det også muligt at kontakte os for en afdragsaftale, hvis man har behov for det. Det koster kr. 100,00 i gebyr pr. aftale til at dække administrationsomkostningerne jf. vores takstblad.

 

Hvis du har spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte os.

 

//