Prisstigning på varme 2022

14. juli 2022

Vigtigt.

Prisstigning Varmeforbrug

På grund af fortsat høje el-priser og prisstigning på brændslet (halm) i resten af året 2022, er det desværre nødvendigt at hæve prisen på den variable varmeprisdel.

Det medfører en stigning på ca. 10% på prisen i resten af 2022 - rate 5 og rate 6 (forventeligt fra 48,75 ører/kWh til 53,75 ører/kWh eller 487,50 kr/MWh til 537,50 kr/MWh).

For et "standardhus" som forbruger 18,1 MWh/år betyder det en stigning på ca. 76 kr/måned de resterende 4 måneder af 2022. 

PS.: Der vil blive lavet en beregning og informeret om varmeprisen for 2023 senere på året!